AKCJA "TRZEŹWY KIEROWCA"

   W ramach realizowanych na terenie Jedliny-Zdroju działań profilaktycznych przeprowadzono akcję związaną z propagowaniem trzeźwości kierowców.  Jej inicjatorem była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisariat Policji w Głuszycy. Działania skierowane zostały do uczniów Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju. W trakcie spotkania oprócz przekazywania treści związanych ze szkodliwością spożywania alkoholu, funkcjonariusze Policji zapoznali młodzież z tym  aspektem ich pracy, który jest bezpośrednio związany z trzeźwością osób kierujących pojazdami. Prezentowane były też urządzenia służące badaniom na określenie alkoholu w wydychanym powietrzu.  Następnie pokazywane były – nierzadko drastyczne – filmy o zgubnych skutkach spożywania alkoholu przez kierowców. Ostatnim, najbardziej atrakcyjnym elementem był bezpośredni udział młodzieży w dokonywaniu przez policjantów kontroli  trzeźwości kierowców, którym – po stwierdzeniu trzeźwości - wręczane były przez uczniów Dyplomy.

   Celem zainicjowanej akcji jest budowanie wśród nastolatków odpowiedzialności za siebie i innych, edukacja w zakresie odpowiedzialności karnej, zachęcenie do reagowania, gdy pijany kierowca będzie chciał prowadzić samochód oraz budowanie wśród  młodzieży przekonania o wyłącznie pozytywnym aspekcie działań profilaktycznych.

 

Tekst i zdjęcia: L. Szelęgowicz

 

 

 

 

OFERTA DZIERŻAWY