ZAPRASZAMY NA KONCERT TRZECH KULTUR

Włodzimierz Szomański– polski muzyk, wokalista, kompozytor, pedagog i aranżer, założyciel i lider grupy muzycznej Spirituals Singers Band. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu w 1971 roku. Pracował jako nauczyciel wychowania muzycznego w X Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu oraz jako instruktor muzyczny wrocławskich zespołów estradowych. W latach 1974-82 śpiewał w kierowanym przez Edmunda Kajdasza chórze Cantores Minores Wratislaviensis.

Od 1978 roku kierował założonym przez siebie zespołem Spirituals Singers Band, który początkowo działał jako grupa wokalno-instrumentalna (później już tylko wokalna), wykonująca utwory a’capella lub z towarzyszeniem orkiestry. Zespół pod kierownictwem Szomańskiego posiadał szeroki repertuar utworów począwszy od takich gatunków jak negro spirituals czy gospel poprzez standardy jazzowe, evergreeny muzyki rozrywkowej oraz kolędy i pieśni religijne. Opracował aranżacyjnie praktycznie wszystkie utwory wykonywane przez ten zespół. Występował z nim na festiwalach w kraju i za granicą, m.in.: Jazz Jamboree, Wratislavia Cantans, Złota Tarka i festiwalu w Sopocie.

Był także autorem muzyki do wystawianych na deskach wrocławskich teatrów przedstawień m.in.: "Ptak Cis" (1987) i "Pociąg do Betlejem, czyli 715 zaginął" (1993) Joanny Kulmowej, "Pan Cogito wędrowiec" (1990) Zbigniewa Herberta, "Noc Walpurgii, albo kroki komandora" (1990) Wieniedikta Jerofiejewa, "Poskromienie złośnicy" (1995) Williama Szekspira, "Okno na parlament" (1995) Raya Cooney’a.

Do najważniejszych kompozycji Szomańskiego zalicza się napisane w 2000-ym roku, z okazji obchodów tysiąclecia Wrocławia "Honorificabilitudinitatibus" oraz "Missa gospel's" (2001), a także: oratoria "Jutrznia gospel's" (2004), "Madonny Jana Pawła II" (2006) i "Litania do Św. Polskich – Santo Subito" (2008).

W roku 2013 został odznaczony Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "za wybitne zasługi dla promocji kultury polskiej, szczególnie chrześcijańskiej, w kraju i poza granicami".

Związany nieprzerwanie z Wrocławiem przez całe swoje życie, w ciągu ostatnich kilkunastu lat oddał jednak znaczną część swego serca również ziemi mieroszowskiej, gdzie wraz z żoną Elżbietą mieszkał w wymarzonym od dawna domu na przełęczy.

27 kwietnia w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Mieroszowie, zagrał, jak się później okazało, pożegnalny koncert ze swoim zespołem. Bisom nie było końca. Zmarł 1.V.2014 roku, w wyniku obrażeń doznanych podczas wypadku samochodowego, w drodze na kolejny występ..

Spirituals Singers Bandpowstał w 1978 roku we Wrocławiu z inicjatywy Włodzimierza Szomańskiego. Jest najdłużej istniejącym zespołem wokalnym w Polsce, specjalizującym się w wykonaniach a cappella pieśni negro spirituals, gospels, traditional jazz, evergreens, kolęd, pieśni patriotycznych i wielkich dzieł religijnych oratoryjno-kantatowych, a także muzyki rozrywkowej. Efektem 40 lat działalności jest tysiące koncertów w kraju i za granicą, liczne programy TVP i PR, a także znacząca artystycznie dyskografia, obejmująca trzynaście albumów w tym: Spirituals Singers Band (1984), Fare jou well – live (1989) Kolędy z różnych stron świata (1991), Spirituals Singel Band a capella (1993), Spirituals Singel Band – live (1995), Pastorałka (1996), Men from the East (1997), Good News (1999, Missa Gospel’s live (2001),Spirituals Singers Band 25 lat (2004), Madonny Jana Pawła II (2005), Litania do Polskich Świętych (2007), Kantata Pasterska – Pastorałka (2009).

Zespół wziął udział w wielu festiwalach krajowych m.in. „Wratislawia Cantans”, „Jazz Jamboree” i zagranicznych. Wielokrotnie wyjeżdżał na tourneé po całej Europie.

W biografii SSB należy odnotować fakt współpracy z wrocławskimi teatrami przy realizacji spektakli muzycznych z udziałem zespołu: ”Historia o ptaku Cis” J. Kulmowej (II Studio Wrocławskie),”Ach ubogi żłobie” A. Osieckiej (Teatr Współczesny), „Operetka” W. Gombrowicza (Teatr Polski). Zespół dokonał wielu nagrań w studiu i na żywo dla PR i TVP oraz w Europie,

Dodatkowym nurtem w działalności artystycznej zespołu SSB jest dubbing bajek dla dzieci (”Przygody Kropelek Wody”) oraz jego udział w nagraniach dźwiękowych dla potrzeb teatrów w całej Polsce.

Za dokonania artystyczne Spirituals Singers Band został uhonorowany prestiżową nagrodą im. Vacka – Wacka Kisielewskiego, magazyn Jazz Forum w ankiecie „Jazz Top’92” w kategorii grup wokalnych przyznał im pierwsze miejsce w Polsce. Jest również dwukrotnym laureatem nagrody festiwalu „Old Jazz Meeting” oraz Nagrody Estrady Polskiej „Prometeusz 2000” za najwyższe osiągnięcia w sztuce estradowej oraz nagrody im ks. Włodzimierza Pietrzaka za zasługi w popularyzowaniu muzyki gospel w naszym kraju. W 2011 roku SSB został zaproszony przez Ambasadę RP do wykonania uroczystego koncertu na zakończenie Prezydencji Polski w UE w Brukseli. Koncert ten został przyjęty owacyjnie. W 2013 koncertami w Filharmoniach Dolnego Śląska obchodził swoje 35 lat działalności artystycznej. W tym roku zespół świętuje swoje 40-lecie!

GAUDE MATER POLONIA- koncert jest swego rodzaju historyczną podróżą przez polską muzykę patriotyczną. Wszystkie aranżacje utworów w repertuarze są dziełem Włodzimierza Szomańskiego. Zespół wykonuje pieśni poczynając od najstarszych, chorałowych jak „Bogurodzica” poprzez pieśni legionowe po powstańcze jak choćby „Pałacyk Michla” czy „Hej Chłopcy, Bagnet na Broń”. Znajdą się tu również współczesne pozycje jak „Gdzie te kwiaty z tamtych lat?”.