Porozumienie o partnerstwie

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju  jest partnerem w międzynarodowym projekcie „Town Twinning Golden Age of Citizenship". W dniach 5-7 lipca br. na zaproszenie słowackiej gminy Zlatna na Ostrovie przedstawiciele Centrum Kultury, Stowarzyszenia Miłośników Jedliny-Zdroju oraz Urzędu Miasta wzięli udział w spotkaniu podsumowującym projekt,  w którym uczestniczyły również delegacje gmin z Węgier, Bułgarii i Rumunii.

Podczas pobytu oprócz wymiany doświadczeń każdy z partnerów miał możliwość zaprezentowania zarówno własnej gminy, jak i prowadzonych przez nią działań z dziedziny społecznej, kulturalnej, rozrywkowej i sportowej.

Efektem udziału w projekcie, postrzeganego jako cenna inicjatywa, przyczyniająca się do budowania wspólnej Europy, było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy gminą Zlatna na Ostrove oraz Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

 

Porozumienie (pdf) >>

 

Projekt „Golden Age of Citizenship” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli” (doc) >>