Lekcja biblioteczna kl. II Gimnazjum – „MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚLĘ”

     

   Dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jedlinie-Zdroju zaprezentowano uczniom kl. II Gimnazjum Miejskiego film pt.: „Na zawsze”, który powstał w ramach kampanii społecznej „Myślę, więc nie ślę”.

Obraz przedstawia życie młodych ludzi, ukazane przez pryzmat  portalu Facebook oraz konsekwencje nieprzemyślanych decyzji i czynności wykonanych w związku z korzystaniem z sieci.

Akcję prowadzi fundacja „Dajemy dzieciom siłę”.

Prezentację ww. filmu miała za cel uświadomić i przestrzec młodych odbiorców przed rejestrowaniem i przesyłaniem osobistych materiałów o charakterze seksualnym i  innym za pośrednictwem telefonów komórkowych i Internetu. Młodzi ludzie często nie są świadomi faktu, że wszystko, co „udostępnimy” lub w inny sposób „wrzucimy” do sieci, nie da się już usunąć tak, by nie pozostał żaden ślad. Korzystają bezmyślnie z możliwości, jakie daje dzisiejsza technologia informatyczna, często nie są w stanie poradzić sobie sami z zaistniałym problemami, więc rolą dorosłych jest uświadamianie dzieci zarówno o konsekwencjach, jak i o możliwościach pomocy osobom skrzywdzonym w sieci.

Statystyki informują, że już co dziewiąty nastolatek wysyła swoje nagie zdjęcia i traci kontrolę nad tym, co się z nimi potem dzieje.

Uświadamiajmy młodzież o właściwym korzystaniu z sieci i portali społecznościowych.

W końcu to my im dajemy narzędzia do łączenia się z cyberświatem, więc nauczmy ich, jak powinno  się z nich korzystać i rozmawiajmy o konsekwencjach niewłaściwego użytkowania.