Regulaminy

Regulamin

Oddział dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jedlinie-Zdroju

§ 1

 

1.    Prawo do korzystania z biblioteki mają wszyscy obywatele oraz inne biblioteki działające w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2.    Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.    Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a.    okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania

b.    złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu.

Czytaj więcej...