Kort tenisowy

Zapraszamy na nasz nowoczesny obiekt usytuowany przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju, który jest czynny codziennie w godzinach od 10:00 do zmroku. Podczas opadów atmosferycznych obiekt jest nieczynny.

Korzystanie z kortu tenisowego po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem tel. kom.  0 606 786 569.
 

Powieszchnia naszego obiekt charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością i dynamiką dzięki czemu jest bardzo bezpieczna a zarazem komfortowa. Nawierzchnie poliuretanowe mają jednolitą powierzchnię, są trwałe, odporne na upływ czasu i promienie UV. Nawierzchnie tego rodzaju są sprężyste, co zwiększa przyjemność gry i eliminuje możliwość kontuzji.

 

 

Cennik:

Wynajem (do 4 osób) – ulgowy - 7 zł/godz.
Wynajem (do 4 osób) - normalny - 14 zł/godz.
Wynajem ( do 4 osób ) – karnet ulgowy - 60 zł / 10 godz.
Wynajem ( do 4 osób ) – karnet normalny - 120 zł / 10 godz.

REZERWACJA KORTU - TEL. KOM. 0 606 786 569.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO W JEDLINIE – ZDROJU

1. Kort tenisowy przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie – Zdroju jest obiektem sportowo – rekreacyjnym , czynnym w okresie kwiecień-październik od poniedziałku do niedzieli w  godzinach od 10:00-22:00, obsługiwanym przez  Centrum Kultury  w Jedlinie –Zdroju z siedzibą przy ul. Piastowskiej 13, tel. : 748455249. Korzystanie z kortu jest uzależnione od warunków atmosferycznych.

2.Do obsługi wszelkich urządzeń służących do utrzymania kortu upoważnieni są wyłącznie pracownicy Centrum Kultury.

3.Obsługa kortu upoważniona jest  do świadczenia usług korzystania z kortu, a w szczególności do pobierania opłat za korzystanie z obiektu,  rezerwację i dopuszczanie do korzystania z kortu przez użytkowników.

4.W czasie zajęć sportowych wstęp na kort mają tylko uczestnicy zajęć.5.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania. Nie wolno utrudniać lub zakłócać korzystania z kortu innym użytkownikom. Obowiązuje zachowanie porządku i czystości.

6.Na terenie kortu zabrania się:

·         Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,

·         Używania wyposażenia kortu niezgodnie z ich przeznaczeniem,

·         Używania wulgarnych słów, zakłócania ciszy i spokoju,

·         Wprowadzania pojazdów (skuterów, motorowerów, rowerów), psów i innych zwierząt.

 

7.Użytkownicy zobowiązani są korzystać z kortu w strojach sportowych. Obuwie sportowe musi być czyste, nie może roznosić błota.

8.Z kortu mogą korzystać maksymalnie 4 osoby i tylko w celu gry podwójnej (debel). Wyjątek mogą stanowić zajęcia szkółki tenisowej lub zajęć szkolnych wychowania fizycznego.

9.Obsługa kortu jest upoważniona do odmowy wstępu, przerwania zajęć i wezwania do opuszczenia kortu przez użytkowników w przypadku:

·         Nie stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu,

·         Uznania zachowania lub ubioru za nieodpowiednie,

·         Zachowania wskazującego na spożycie alkoholu,

10.Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub poleceniami obsługi kortu, ponosi odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu szkody i do ich naprawienia jest zobowiązany w trybie i na zasadach ogólnie obowiązujących. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.