JEDLINA-ZDRÓJ ROZSZERZA OFERTĘ KULTURALNĄ

   Trwają prace adaptacyjno-modernizacyjne w jedlińskim Centrum Kultury przy ul. Piastowskiej 13, gdzie remontowane są sale zajmowane dotychczas przez bibliotekę. Powstają nowoczesne pomieszczenia, które przeznaczone zostaną do prowadzenia zajęć ruchowych i filmowo-teatralnych. Będą one służyć szeroko rozumianej aktywności ruchowej i umysłowej. Planowane jest w nich organizowanie różnego rodzaju zajęć tanecznych (m.in. balet, hip-hop, salsa i inne towarzyskie), zajęcia jogi, tai-chi i wiele innych ciekawych form spędzania czasu.

   Kolejnym elementem projektu jest adaptacja Pawilonu Zdrojowego przy Placu Zdrojowym 4a na nowoczesną bibliotekę, która zostanie wyposażona w nowoczesne meble, sprzęt i urządzenia multimedialne. W nowych, przestronnych wnętrzach i doskonałej lokalizacji będzie można zaoferować na odpowiednim poziomie szeroko rozumianą ofertę kulturalną i edukacyjną dla czytelników w każdym wieku. Aktualnie trwają intensywne prace adaptacyjne, modernizowana jest sieć informatyczna, dostarczane nowe wyposażenie. Ostatnim etapem przygotowań będzie wyeksponowanie blisko 18 tysięcy książek, w tym wiele nowości wydawniczych, na które oprócz środków własnych pozyskano fundusze z Biblioteki Narodowej.   

   Realizacja projektu przyczyni się również do zmniejszenia kosztów energii. Aktualnie trwają prace adaptacyjne w pełnym zakresie oraz modernizacyjne, związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej obiektu poprzez zamontowanie paneli fotowoltaicznych i wymianę oświetlenia na energooszczędne. Projekt pn.: „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 800 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.

   Termin zakończenia projektu planowany jest do końca bieżącego roku.