OTWARCIE NOWYCH POMIESZCZEŃ CENTRUM KULTURY ORAZ BIBLIOTEKI W PAWILONIE ZDROJOWYM

Finał realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 pt. „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury” doczekał się 1 lutego 2021 roku uroczystego otwarcia. Wartość projektu to 791.225,88 zł, natomiast jego dofinansowanie wyniosło 505.680,04 zł, w tym wkład własny: 285.545,84 zł.

Udział w uroczystym otwarciu wzięli m.in. Leszel Orpel Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój, Roman Szełemej Prezydent Miasta Wałbrzych, Mirosław Lubiński Radny Sejmiku Dolnośląskiego i Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rajmund Niwiński Pełnomocnik Marszałka Woj. Dolnośląskiego, Romuald Wysocki z-ca Burmistrza Miasta Jedliny-Zdroju, Maria Drapich Przewodnicząca Rady Miasta, Marzena Mroczkowska Dyrektor Centrum Kultury (w latach 2003-2020), Joanna Fornalska Kierownik OPS, Katarzyna Lepis Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Barbara Jakacka Dyrektor Żłobka Miejskiego, Maria Smołka Przedstawicielka Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddz. Jedlina-Zdrój, Aleksandra Adamus Przedstawicielka Klubu Seniorów w Jedlinie-Zdroju, Przemysław Chomiak instruktor sekcji szachów, uczennica Amelia Tomczyk laureatka konkursów z dziedziny geografii i biologii.

Centrum Kultury znajdujące się przy ul. Piastowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju, zyskało nowoczesne pomieszczenia spełniające wielorakie funkcje do wprowadzenia nowej oferty zajęć dla mieszkańców. Obecne obostrzenia nie pozwalają na realizację świadczonych dotychczas usług oraz wprowadzenia nowej oferty, jednakże już niebawem nowe sale będą z pewnością „tętniły życiem”.

Nowa lokalizacja Biblioteki znajdującej się obecnie w Pawilonie Zdrojowym przy Placu Zdrojowym 4a, zyskała większą powierzchnię oraz rozszerzyła swoją ofertę multimedialną (3 komputery z możliwością korzystania przez mieszkańców oraz kuracjuszy) podnosząc swoje standardy. Dodatkowo pozyskana przestrzeń zapewni możliwość realizacji eventów z autorami, podróżnikami oraz spotkań z czytelnikami DKK. Zapraszamy do wypożyczania od poniedziałku do środy w godz. 9.30 do 17.30 oraz w piątki od 8.00 do 16.00.