ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM, PT. "WIOSNA W OBIEKTYWIE"

  • Drukuj
 

Zrób ujęcia pierwszych oznak wiosny i udokumentuj zdjęciem jej przybycie.

Na Wasze zdjęcia czekamy do 12 kwietnia br.

 

>>>Regulamin konkursu<<<

>>>Załącznik nr 1 DO WYPEŁNIENIA<<<

 

 

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR KONKURSU: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13.

 

CELE KONKURSU: rozwijanie zainteresowań fotografią, uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata, propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy.

 

UCZESTNICY: W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie zgody podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego o treści wskazanej w Załączniku nr 1, przesłanej e-mailem (w formie zdjęcia). Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

- konkurs polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej uroki przyrody wiosennej,

- każdy może wysłać maksymalnie 5 zdjęć,

- zdjęcia tematycznie mają dotyczyć wiosny i powinny być wykonane w naszej okolicy,

- zdjęcia nie mogą być fotomontażami,

- zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie,

- dopuszcza się drobne poprawki i korekty zdjęć w programach graficznych (jasność, kontrast, itp.) przed ich ostatecznym wysłaniem na konkurs,

- zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG,

- wielkość i rozdzielczość zdjęć powinna być typowa dla aparatów lub smartfonów (min. 1600 x 1200),

- do pracy należy dołączyć Załącznik nr 1 (dane osobowe wraz z informacją o pracy),

- Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania prac konkursowych wraz z danymi laureatów konkursu (nadesłanie pracy na konkurs jest zgodą Uczestnika na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu promocji konkursu, ewentualną publikację wizerunku w dokumentacji fotograficznej i filmowej na stronie internetowej Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju oraz instytucji współpracujących).

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: Prace należy przesłać do dnia 12 kwietnia 2021 r. na adres e-mailowy Centrum Kultury: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w temacie wpisując „Wiosna w obiektywie”.

 

JURY: Powołane jury przyzna nagrody.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: Odbędzie się dnia 16 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00 w formie publikacji na stronach internetowych: https://ckjedlina.pl/, https://www.facebook.com/centrumkultury.wjedliniezdroju.

 

ROZDANIE NAGRÓD: Odbędzie się dnia 19 kwietnia 2021 r. o godzinie 14:00 w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. W razie pytań prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 74 851 09 70 lub kom. 606 732 361.

 

Informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt - tel. 74 845 52 49, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. adres do korespondencji: ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu pt. „Wiosna w obiektywie” i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na uczestnictwo w konkursie 4) podanie danych jest niezbędne do wymiany korespondencji tradycyjnej papierowej lub drogą elektroniczną, 5) posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c) przenoszenia danych, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.