Ogłoszenie konkursu ofert

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia postępowania ofertowego na najem nieruchomości zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem o nazwie Restauracja Czarodziejska Chata o powierzchni całkowitej 167,15 m2, położonej w Jedlinie Zdrój przy ulicy Sienkiewicza 16, została wybrana oferta złożona przez firmę KKS „GÓRNIK” w Wałbrzychu.

 

 

                                                                                                 Dyrektor Centrum Kultury

                                                                                                 w Jedlinie-Zdroju