NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKT GRANTOWY

  • Drukuj

   Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzejmie informuje, iż w terminie 16 - 30 września 2019r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków na projekt grantowy dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Środki będzie można pozyskać w ramach działania:

 - przygotowanie wydarzenia, publikacji rozwijającej ofertę promocyjną regionu w oparciu o lokalne zasoby Gór Sowich –        20000,00 zł

 

Ponadto w dniach 7 - 21 października 2019r. zostaną przeprowadzone nabory w zakresie:

 - podejmowania działalności gospodarczej – limit środków 80 000,00 zł

 

- rozwoju działalności gospodarczej – limit środków 839 556,00 zł

Wszystkie szczegółowe informacje, ogłoszenia oraz dokumentację i procedury znajdą Państwo na naszej stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl   w zakładce PROW 2014-2020.

 

Serdecznie zapraszamy na doradztwo dla potencjalnych Wnioskodawców organizowane przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

 

Przypominamy, że udział w doradztwie jest premiowany. Doradztwo jest bezpłatne.

 

Serdecznie zapraszamy

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca