Zaproszenie do złożenia propozycji cenowych na usługę utrzymania terenów zielonych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowych na usługę utrzymania terenów zielonych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

Z uwagi na zbliżający się sezon proszę o nadesłanie ofert na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., pocztą na adres jednostki, lub osobiście w zamkniętej kopercie do Centrum Kultury ul. Piastowska 13 pok.8, do dnia 13 marca 2020 r. (data wpływu do jednostki).

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 17.03.2020 r.

 

>>>DO POBRANIA<<<

 

Zakres przedmiotowy i rzeczowy zamówienia

 

Zakres terenów objętych obsługą w sposób szczególny określony jest na załączonej mapce, stanowiącej załącznik do niniejszego zakresu rzeczowego. Przedmiotowa obsługa dotyczy utrzymania w należytym stanie i porządku infrastruktury, wchodzącej w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, tj. boiska głównego wraz z trybunami, boiska Orlik, zalewu, terenu żwirowego przed halą namiotową i wokół niej, placu zabaw, parkingu, toalet, szatni i magazynu, skate parku, siłowni terenowej typu "Workout" oraz rowerowego toru przeszkód typu "Pumptrack".

 1. Całość prac związanych z utrzymaniem obiektów określonych w punkcie 1 ma być wykonywana w taki sposób, aby było możliwe korzystanie z nich w okresie całego sezonu, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Prace winny być wykonywane z uwzględnieniem wymogów wiedzy fachowej z dziedziny utrzymania terenów zielonych (co najmniej 1 roczne doświadczenie), w szczególności zaś utrzymania murawy boiska piłkarskiego. Prace winny być wykonywane z uwzględnieniem wymogów dotyczących obiektów sportowych, wynikających z przepisów dotyczących rozgrywek piłkarskich, w tym przepisów o charakterze obowiązującym jedynie kluby biorące udział w rozgrywkach. Prace winny być wykonywane w odpowiednich z punktu widzenia agrotechnicznego terminach, z uwzględnieniem jednak przewidywanego harmonogramu korzystania z obiektu. W ramach powyższych obowiązków wymagane jest:

  2. Pielęgnacja i utrzymanie murawy boiska głównego w granicach linii wyznaczających boiska oraz poza ich granicami. W ramach tych prac wymagane wykonywanie następujących czynności:

  * Wertykulacja - 1 raz,

  * Aeracja głęboka, która winna być wykonana – 1 raz,

  * Piaskowanie – 1 raz.

  * Włukowanie – 1 raz.

  * Dosiew wgłębny na całej powierzchni murawy – 1 raz,

  * 3 razy nawożenie, w tym: startowe – na wiosnę, letnie i jesienne stabilizujące,

  * Zwalczanie chwastów poprzez oprysk chemiczny – 1 raz.

  3. Szczegółowy wykaz zadań:

  a) Boisko główne – koszenie, właściwe nawodnienie, wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z rozgrywaniem meczów, m. in. malowanie linii, otwieranie i zamykanie boiska itp.

  b) Boisko Orlik – czesanie boiska (zgodnie z procedurą).

  c) Ciągi wodne: rzeka – czyszczenie sit, zalew – usuwanie nadmiaru glonów.

  d) Pozostały teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego – bieżące utrzymanie porządku i czystości, koszenie, a w razie potrzeby odśnieżanie, drobne naprawy m.in. ogrodzenia, ławki.

 

 

Treść oferty:

 

Nazwa wykonawcy: ..................................................................................................................

 

Adres wykonawcy: ....................................................................................................................

 

NIP ............................................................................................................................................

 

Regon ........................................................................................................................................

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za miesięczna kwotę:

 

Cena netto ................................................ zł (słownie zł: ..........................................................................................................................................................................................................)

 

Podatek VAT ............................................ zł (słownie zł: ..........................................................................................................................................................................................................)

 

Cena brutto .............................................. zł (słownie zł: ..........................................................................................................................................................................................................)

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmioutu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

Termin realizacji zamówienia: ............................................

 

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zaproszeniu cenowym.

 

 

..................................................

pieczątka i podpis wykonawcy