ZMIANA WARUNKÓW UDOSTĘPNIENIA OBIEKTU SPORTOWEGO ORLIK

Aby móc skorzystać z boiska sportowego Orlik, należy skontaktować się z operatorem obiektu sportowego pod nr tel. 606 732 361od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 -16.00.
 
Obiekt (boisko Orlik) zostanie udostępniony po wcześniejszej rezerwacji  od piątku do niedzieli w godz. 16.00 – 18.00.
Warunkiem wejścia na boisko sportowe jest obowiązek zachowania wszystkich wytycznych zawartych w „WARUNKACH KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO W OKRESIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA”
 
WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH W OKRESIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA
 
Od 18 maja br. na udostępnionych obiektach  infrastruktury sportowej  o charakterze otwartym, przy zachowaniu limitów uczestników oraz zasad bezpieczeństwa, obowiązuje:
    • zachowanie dystansu społecznego,
    • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
    • ograniczona liczba osób - maksymalnie 14 osób oraz 2 trenerów,
    • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
    • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
    • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
    • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
    • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu,
    • 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających.