OGŁASZAMY NABORY - LGD PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE

 

Szanowni Państwo, udostępniamy ogłoszenia dotyczące trzech naborów. Zapraszamy do zapoznania się z treścią oraz dokumentacją aplikacyjną.

Termin składania wniosków: 01.10.2020r. - 20.10.2020r.

Numery aktualnych ogłoszeń: 18/2020/G z dnia 10 września 2020r. - podejmowanie działalności gospodarczej 19/2020 z dnia 10 września 2020r. - rozwijanie działalności gospodarczej 20/2020/G z dnia 10 września 2020r. - nabór grantowy Zapraszamy na konsultacje :) zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce Doradztwo dla Beneficjentów. 

http://partnerstwo-sowiogorskie.pl/news/187-oglaszamy-nabory/#sub