Od dnia 24 września 2020r.Miejska Biblioteka Publiczna będzie nieczynna do odwołania.

  • Drukuj

 

   Informujemy Czytelników, że z związku z realizacją projektu pt. ,,Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury"

Od dnia 24 września 2020r. Miejska Biblioteka Publiczna będzie nieczynna do odwołania.

   Wypożyczone książki ulegną automatycznemu przedłużeniu do czasu wznowienia działalności biblioteki.