dni jedliny 2022

Teatry uliczne i muzyczne hity

Przed nami niezwykle atrakcyjne wydarzenia z okazji Dni Jedliny-Zdroju 2022! W sobotę (25 czerwca) pobawimy się przy przebojach MAANAMU i ABBY, a w niedzielę (26 czerwca) zobaczymy trzy spektakle teatralne i posłuchamy światowej gwiazdy muzyki akordeonowej – zespołu Motion Trio. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny!  

webankieta 1

Ankieta problemów, z jakimi mogą się Państwo spotkać na terenie Gminy

Szanowni Państwo! Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie polityki społecznej ciąży na nas obowiązek sporządzenia  dokumentu wieloletniego pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jedlina-Zdrój. Dotychczasowy obowiązujący w gminie dokument traci moc obowiązywania z końcem roku 2022. Aby trafnie określić cele na lata przyszłe dokonujemy diagnozy problemów społecznych, na potrzeby utworzenia  strategicznego dokumentu jakim…