mezimesti czechy jedlina 2023

Czesi w Jedlinie-Zdroju

– Walka o pieniądze na wspólne przedsięwzięcia w ramach współpracy transgranicznej, to jeden z naszych planów na inwestycje w kulturę, sport i rekreację. Dlatego poszukujemy czeskiego partnera, z który będziemy mogli działać na tych polach – mówi Wiesław Zalas, dyrektor Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.