DSC09417

VII OTWARTE MISTRZOSTWA JEDLINY-ZDROJU W TENISIE STOŁOWYM – relacja

  VII Otwarte Mistrzostwa Jedliny-Zdroju w tenisie sto³owym, odby³y siê w minion¹ sobotê, 22-go marca o godz. 10:00 w Hali Sportowej Gimnazjum Miejskiego przy ul. S³owackiego 5. Oprócz  zawodników z Jedliny-Zdroju, byli równie¿ przyjezdni z Wa³brzycha, Szczawna-Zdroju oraz Mieroszowa. Uczestnicy turnieju zostali przypisani do odpowiednich czterech kategorii wiekowych, wœród których najliczniejsza by³a grupa najm³odszych.

plakat tenis stoowy

VII OTWARTE MISTRZOSTWA JEDLINY-ZDROJU W TENISIE STOŁOWYM

  1.       Organizator: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju *ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój (  Tel/fax: 74/845-52-49 :  E-mail: cksekretariat@jedlinazdroj.eu        www.ckjedlina.pl 2. Cel imprezy: – popularyzacja tenisa stołowego wśród uczestników turnieju, – popularyzacja zdrowego stylu spędzania czasu poprzez sport i rekreację, – integracja społeczności sportowej.

Rozstrzygnięcie konkursu na hasło promujące Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój

Rozstrzygnięcie konkursu na hasło promujące Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój Organizatorem konkursu na hasło promujące Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój – XII Bieg Szlakiem Uzdrowiskowym było Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszej propozycji hasła, które zostanie wykorzystane do promocji, w szczególności poprzez umieszczenie w materiałach promujących Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój. Nagrodą za najlepsze hasło jest voucher do…

DSC08766

IV Zimowe Grand Prix w Jedlinie-Zdroju – zakończenie rozgrywek

    W sobotę 15.02.2014 r. około godz. 17 zakończyła się 5 (ostatnia runda) IV Zimowego Grand Prix. W całym cyklu rozgrywek wzięło udział 84 zawodników. Były to spotkania „czystych amatorów” z czołówką krajowej petanque. Nie raz amatorzy odnosili zaskakujące zwycięstwa, co dodawało uroku naszym spotkaniom. Podczas spotkań i zaciętej rywalizacji panowała miła i sympatyczna…