REGULAMIN KONKURSU ?HEJ, BIEGACZE, PRZYBYWAJCIE? Półmaraton Górski Jedlina – Zdrój

                  Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ogłasza konkurs dla zawodników przyjeżdżających z najodleglejszych zakątków Europy. §1 Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Jedlina-Zdrój. 2. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju,              ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój, pod nrtel. 74/845-52-49 lub e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu

DSC09495

Spotkanie autorskie – relacja

  Miejska Biblioteka Publiczna w Jedlinie-Zdroju zorganizowała kolejne spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem, podczas którego Autor zaprezentował swoją kolejną, wydaną właśnie książkę pt. „Matuszka Rosija pierwszy żywioł”. Jest ona kolejnym, po „Islandia trzeci żywioł” efektem 10-letniego pobytu Autora w różnych krajach, będącego realizacją młodzieńczych marzeń chęci poznawania świata, połączoną z koniecznością pracy zarobkowej.

DSC09417

VII OTWARTE MISTRZOSTWA JEDLINY-ZDROJU W TENISIE STOŁOWYM – relacja

  VII Otwarte Mistrzostwa Jedliny-Zdroju w tenisie sto³owym, odby³y siê w minion¹ sobotê, 22-go marca o godz. 10:00 w Hali Sportowej Gimnazjum Miejskiego przy ul. S³owackiego 5. Oprócz  zawodników z Jedliny-Zdroju, byli równie¿ przyjezdni z Wa³brzycha, Szczawna-Zdroju oraz Mieroszowa. Uczestnicy turnieju zostali przypisani do odpowiednich czterech kategorii wiekowych, wœród których najliczniejsza by³a grupa najm³odszych.

plakat tenis stoowy

VII OTWARTE MISTRZOSTWA JEDLINY-ZDROJU W TENISIE STOŁOWYM

  1.       Organizator: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju *ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój (  Tel/fax: 74/845-52-49 :  E-mail: cksekretariat@jedlinazdroj.eu        www.ckjedlina.pl 2. Cel imprezy: – popularyzacja tenisa stołowego wśród uczestników turnieju, – popularyzacja zdrowego stylu spędzania czasu poprzez sport i rekreację, – integracja społeczności sportowej.

Rozstrzygnięcie konkursu na hasło promujące Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój

Rozstrzygnięcie konkursu na hasło promujące Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój Organizatorem konkursu na hasło promujące Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój – XII Bieg Szlakiem Uzdrowiskowym było Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszej propozycji hasła, które zostanie wykorzystane do promocji, w szczególności poprzez umieszczenie w materiałach promujących Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój. Nagrodą za najlepsze hasło jest voucher do…