OGŁOSZENIE O PRZETARGU – TOR PONTONOWY

  13 czerwca 2019   Dyrektor Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych: Tor Pontonowy (summertubing)   OBWIESZCZENIE O PRZETARGU   Na podstawie art.27 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.0.1983 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania…

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

20 maja 2019   Na podstawie art.27 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.0.1983 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U.1993.97.443),   Dyrektor Centrum…

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

  29 marca 2019   Dyrektor Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych: Tor Pontonowy (summertubing)   OBWIESZCZENIE O PRZETARGU   Na podstawie art.27 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.0.1983 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania…

Informacja o wyborze oferty na aranżację wnętrza Hali Spacerowej przy Placu Zdrojowym 4

  28 marca 2019   NOTATKA Z WYBORU WYKONAWCY w trybie rozeznania rynku § 4 pkt. 1 a   1. Przedmiot zamówienia: Aranżacja wnętrza hali spacerowej przy Placu Zdrojowym 4 na potrzeby uruchomienia nowoczesnej biblioteki. 2. Wybrano firmę: BIEŻYŃSKA DESIGN Katarzyna Bieżyńska ul. Kanonierska 6/1, 58-100 Świdnica, NIP 884266388, Regon 020822293 3. Szacunkowa wartość zamówienia…

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na aranżację wnętrza hali spacerowej

  20 marca 2019   Centrum Kultury (NIP 886-25-93-120) ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój ZAPRASZA do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Aranżacja wnętrza hali spacerowej przy Placu Zdrojowym 4 na potrzeby uruchomienia nowoczesnej biblioteki” 1. Opis przedmiotu zamówienia – zaprojektowanie wnętrza hali spacerowej o powierzchni 254,73 m.kw. wraz z infrastrukturą teleinformatyczno-multimedialną na potrzebę…

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę utrzymania terenów zielonych na Kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju

  14 marca 2019   DYREKTOR CENTRUM KULTURY W JEDLINIE-ZDROJU informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: usługę utrzymania terenów zielonych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, w trybie zapytania ofertowego poniżej 30.000 euro. Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez…

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac remontowych w tunelu kolejowym pod Wołowcem

  11 marca 2019   Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac remontowych w tunelu kolejowym pod Wołowcem.   Zakres prac:   – zabezpieczenie ścian kamiennych siatką stalową o oczkach 50x50mm grubości pręta 4mm na powierzchni około 2x20m2, -naprawa pozostałych siatek zabezpieczających o powierzchni około 2x6m2, -usunięcie luźnego materiału ziemno-skalnego w ilości około 3m3.  …

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowych na usługę utrzymania terenów zielonych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej

  28 lutego 2019   Zakres przedmiotowy i rzeczowy zamówienia   1. Zakres terenów objętych obsługą w sposób szczególny określony jest na załączonej mapce, stanowiącej załącznik do niniejszego zakresu rzeczowego. Przedmiotowa obsługa dotyczy utrzymania w należytym stanie i porządku infrastruktury, wchodzącej w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, tj. boiska głównego wraz z…

Oferta dzierżawy na terenie Active Jedlina przy ul. Kłodzkiej

  14 lutego 2019      OFERTA NA DZIERŻAWĘ TERENU POD PUNKT GASTRONOMICZNY PRZY UL. KŁODZKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU – ACTIVE JEDLINA (KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY)   Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ogłasza ofertę na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym (Active Jedlina) przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.   1. Przedmiot dzierżawy: teren przeznaczony pod dzierżawę znajduje…

,,Dyrektor Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. Dz.U.2018.0.1983″

  5 lutego 2019   Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ogłasza sprzedaż przenośnika taśmowego Sunkid SKD 11143 (urządzenie uszkodzone).   Dane techniczne: Rok produkcji: 2006 Producent: BRUCKSCHLOGL GES.M.B.H Długość przenośnika: 78 m Masa własna: 1200kg Szerokość taśmy: 600 mm Rodzaj taśmy: tworzywo sztuczne cześć tekstylna i guma Prędkość taśmy: od 0.17 m/s do 0.8 m/s Maksymalny…